Insert Logo Here

Skender Hushi.net


LIBRA - Skender Hushi

Thoti i pavdekshem na zbulon atlantiden

Thoti i Pavdekshem na Zbulon Atlantiden

Libri "Thoti i pavdekshëm na zbulon Atlantidën", me të cilin autori paraqitet para lexuesit, është i një lloji disi të veçantë. Në të janë parashtruar teza të kundërta, gjykime, vlerësime e kundërshti, duke i bazuar ato në një mori të dhënash e faktesh.
Ky libër nuk synon të imponojë mendime, bindje dhe ide. Ai vetëm i hedh ne letër ato para syve të lexuesit, madje të një lexuesi të specializuar apo të pasionuar pas këtij zhanri, në mënyrë që ky pastaj ta bëjë vetë zgjedhjen e të pranojë atë që i duket më e drejtë, më bindëse e më e besueshme.


Atlantida

Atlantida

Përkthimi i shkrimeve në pllakat prej zmeralti të Thot Atlantideut, mbretit të fundit të Atlantidës, më bani kurioz të dij ma tepër për Atlantidën, kështuqë i hyna studimit të nji materiali voluminoz, i cili më dha shumë të dhana për Atlantidën. Çdo material që lexoja më përforconte mendimin se populli i Atlantidës me popullin shqiptar dhe popujt e tjerë të Europës që njihen si popuj me origjine Ilire, kishin lidhje midis tyne.
Afërsia shumë e madhe e fjalëve mbi 12 000 vjeçare që ishin në shkrimet e Thotit me fjalët shqipe, më mahniti dhe më dhanë nxitje për t'u thellu në këto studime.


Atlantide (English)

Atlantide (English)

The translation of the scripts in the zmeraldi plates of Thoti of Atlantide, the last king of Atlantide, made me curious to know more about it, so I started consulting a voluminous material, which gave me more information about Atlantide. Every material read reinforced my view that people of Atlantide with the Albanian people and those from other countries of Europe known as people of Illyrian origin, had links between them. The very great closenes of 12 000 years old words that were in Thoti`s writings with Albanian words, impressed and gave me the incitement to go deeper in these studies. At the end of the study was reinforced the opinion that Albanian people and all Albanian speaking people around the world, are the only nation in Europe to have maintained pure the language of Atlantide and deserves more attention and respect from other nations.


Atlantide (Italiano)

Atlantide (Italiano)

La traduzione degli scritti nelle tavole di smeraldo di Thoti, ultimo re di Atlantide, mi ha reso curioso di saperne di più su Atlantide, così mi sono immerso nello studio di un voluminoso materiale, il quale mi ha permesso di approfondire le mie conoscienze su Atlantide. Ogni materiale che ho letto rinforzava l‟opinione che il popolo di Atlantide, assieme al popolo albanese e gli altri popoli europei di origine Iliriche, avevano legami tra di loro. La grande somiglianza di parole di 12 000 anni fa che c‟erano negli scritti di Thot con le parole albanesi, mi ha stupito molto e mi ha dato la spinta per continuare quegli studi.


Antichi Nomi

Antichi Nomi

Durante le ricerche in lingua italiana, per la pubblicazione del mio primo libro " Thot immortale rivela Atlantide" mi sono imbattuto in nomi antichi che, suddivisi in sillabe, assumevano un particolare significato nella lingua parlata oggi in Albania. Secondo molti autori albanesi e stranieri l‟Europa, il Nord Africa, il Medio Oriente e l‟India, in antichità, sono stati abitati e guidati dalla popolazione pelasga, quindi atlantidease-pelazgo-iliricoalbana


Antichi Nomi

Nomi atlantidei-pelasgi-illirici nel mondo

A seguito delle discussioni, commenti e consigli di vari amici, al termine del mio libro "Antichi nomi", procedo con l’estorre di discutere il mio pensiero in questo secondo libro. Il mio libro "Antichi nomi", mi ha dato l'opportunità di incontrare molti studiosi e linguisti, di cui la maggior parte si è congratulato per il libro. Una piccola percentuale, ha mantenuto delle riserve o si è dichiarata contraria. Questi "riservati" principalmente erano assunti dello Stato e molte volte da organizzacioni straniere, e "capisco" perché sono abituati a ricevere premi e viaggi all’estero solo per la scomposizione di una frase, e non vogliono fare lavori voluminosi, come sto facendo io per la maggior parte dei nomi. Ho utilizzato i numerosi studi che ho fatto, l'intuizione, la mia esperienza e quella dei miei genitori, nonni e parenti, che in questa occasione ringrazio di cuore.


Emnat Ilir

Emnat Ilir

Gjatë studimeve në gjuhën italiane, për botimin e librit tem të parë “Thoti i pavdekshëm na zbulon Atlantidën”, lexoja fjalë dhe emna të vjetër, që pa asnji vështirësi, po të ndaheshin, shifeshin se ishin të përbame nga fjalë që mernin kuptim me anën e gjuhës shqipe të folun sot nga populli. Duke ndjekun mendimin e shumë autorëve shqiptarë e të huej, se e gjithë Europa, Afrika Veriore, Lindja e Mesme dhe India, në lashtësi, kanë qenë të banueme, të drejtueme e të infuencueme nga popullsia pellasge, që unë i kam shtue atlantidhease-pellazgo-ilire-shqiptare, jam i mendimit dhe i bindun se shumica e emnave që janë të shpjegueshëm me anën e gjuhës shqipe të sotme, janë me prejardhje atlantidhease.


Emnat Pellazg

Emnat atlantideo-pellazgo-ilire neper bote

Librin ua kushtoj mërgimtarëve shqiptarë, kudo nëpër botë, që, krahas halleve të përditëshme për mbajtjen e familjes jashtë vendit, ndifmojnë edhe të afërmit në Shqipni. Me sukseset në vend të huej, ndihmojnë atdheun e tyne, që t’i ndriçohet faqja e t’i rritet lavdia.


Albani

Albani

Questo studio si pone come obiettivo le figure più famose albanesi, o con radici albanesi, che hanno lasciato orme profonde nella storia mondiale. Gli albanesi sono i creatori degli imperi più grandi dell‟umanità; Imperi come quello di Alessandro il grande, romano, bizantino e ottomano, sono imperi creati dagli albanesi, o dai loro antenati, i pellasgo-iliri. Loro nel ruolo di leader, hanno dato al mondo la religione monocratica, di un solo dio, e sono gli architetti e finanziatori dei culti più antichi e famosi del mondo.


Albanet Shqip

Albanet (Shqip)

Ky studim ka si objekt kryesor figurat më të famëshme shqiptare, ose me origjinë shqiptare, të cilët kanë lënë gjurmë të thella në historinë botërore. Shqiptarët janë krijuesit dhe qeveritarët e perandorive më të mëdha të njerëzimit.


Albanet Shqip

Nuk ka krijim tek Bibla

Nisa punën me këtë libër serioz të mikut tim Mauro Biglino, sepse shoh që ka shumë të vërteta. Shumë studiues të shkencës, fillozofisë, fetarë etj, po pranojnë se pjesa më e madhe e teorive të sotme të besimit në një “Zot” (monoteiste), në zanafillë të tyre, shumë ngjarje e histori i kanë marrë nga ngjarje të vërteta, që kanë ndodhur në të kaluarën, por që duke mos pasur njohuri të mjaftueshme, i shndërruan në ndodhi, që kishin lidhje me Zotin dhe ëngjëjt e qiellit. Autori Mauro Biglino, faqe pas faqeje, na zbulon me durim e aftësi se ajo çfarë është shkruajtur në Bibël, nuk është një ndodhi, që ka si aktorë Zotin Njësh dhe engjëjt, por flitet për njerëz jasht tokësorë, (shumë Zota) me njohuri shumë më të thella se ata të njerëzve të kohës së Mose-Musa. Ndodhi të ngjashme bota i ka hasur në kohë të ndryshme...


Fati i Keq

Fati i Keq

Spikerja e televizionit po thotë lajmet: Sot në autostradën kryesore ndodhi nje aksident i rëndë, ku humbën jetën 9 persona. Për mrekulli, ka shpëtuar vetëm një vajzë e re shtatzënë në muajin e shtatë, që kishte dalë nga makina para se të ndodhte përplasja fatale. Një person i quajtur Luigj, u çmed dhe filloi të godasë me shkelma e me grushte të ëmën e vdekur duke ulëritur:


Maledeto Destino

Maledeto Destino

L'annunciatore televisivo sta dicendo la notizia: “Oggi nella strada principale si è verificato un incidente, dove hanno perso la vita 9 persone. Miracolosamente è sopravvissuta solo una giovane ragazza incinta al settimo mese, che era uscita dalla macchina prima della collisione fatale. Una persona di nome Luigi, è impazzita e ha cominciato a dare calci e pugni alla madre morta urlando: -Maledetta sii tu, la mia mamma! La gente e l’opinione pubblica sono scioccati(sconvolti) dal comportamento di questa persona, che invece di piangere, impreca, maledice e colpisce la madre morta.


Maledeto Destino

Torre di Pisa

Me 6 Prill 1990 Radio Tirana në lajmet e orës 20 dhe 22, njoftoi se Kulla e Pizës në Itali, do të mbyllej përkohësisht për publikun, për shkak të rrezikut të shembjes nga animi i saj. Shteti italian nuk kishte miratuar shumën prej 110 milion dollarë për riparimin e saj. Këtë lajm të dhënë nga qeveria komuniste në vitin e fundit të jetës së saj, e mora si një nxitje për të dhënë edhe unë mendimin dhe përvojën e punës time gati 20 vjeçare si gjeometër në ndërmarje të ndryshme në Shqipëri. Nisa menjëherë të shkruaja e të vizatoja mendimin tim, gjë e cila zgjati gati një muaj. Diskutoja edhe me miq e kolegë pune, të cilët më këshillonin të mos nisja letër jasht shteti, sepse në atë kohë ato letra hapeshin dhe mund të më quanin armik të “klasës punëtore” e të dënohesha si agjent apo bashkëpunëtor me të huajt, që i quanin gati të gjithë kapitalistë borgjezë dhe armiq të vendit tonë.


Trashegimia e GJinise

Trashegimia e Gjinise

Në natyrë e në gjithësi, çdo gjë lëviz, lind, rritet e ndryshon nga çasti në çast e në fund themi që vdes, por në të vërtetë transformohet në materiale dhe pjesë të tjera, që vazhdojnë të jetojnë e të shndërrohen edhe ato në jetën apo ekzistencën e tyre të re që ata përjetojnë. Qënia që vdes kthehet në ushqim për bimësinë dhe për qënie të tjera, që gjithashtu përdoren si ushqim nga pasardhësit e asaj qënie që ka vdekur. Jeta shkon përpara në një rreth jetësor, ku vdekja dhe gjallëria bashkëveprojnë me njëra tjetrën dhe janë në shërbim të njera tjetrës. ---“Ku ka mos ekzistence, nuk ka jetë, nuk ka kohë, por ka përjetësi.


Patrimonio del Genere

Patrimonio di Genere

In natura e nell'universo, (in verità deve essere chiamato multiverso) tutto si muove, nasce, cresce e varia (cambia) da un momento all'altro e, infine, diciamo che muore; ma in realtà viene trasformato in diversi esseri e materiali organici e inorganici, che continuano in una nuova vita e pòi muoiono anche loro e si transformano in altri materiali organici e inorganici. Gli esseri che muoiono si transformano in cibo per le piante che a loro volta diventano cibo per i discendenti di quell'essere che è morto. La vita va avanti in un cerchio, dove la morte e la vita interagiscono tra di loro e sono a servizio l’una dell’altra.


Gender Heritage

Gender Heritage

In nature and in the universe, (in fact it must be called multiverse) everything moves, is born, grows and varies (changes) from one moment to another and, finally, we say that dies; in reality it is transformed into different organic and inorganic beings, which continue in a new life. The beings that die turn into food for the plants which in turn become food for the descendants of that dead being.


Fjalori Epirotik

Fjalori Italo-Epirotik

Kjo punë e titulluar "Fjalor Italiano-Epirotik etj" i Reverendit, Padre, Francisco Rossi nga Monte-Alto të provincës Liguria, ish Kapo i Misionit Apostolik të Shërbyesve, i shërbyesve tek Urdhëri Ynë i Shkrimtarëve, Vrojtues të Reformur të Provincës Rromane, është riparë dhe miratuar nga ekspertë dhe njohës i të dyja gjuhëve, që i japim plotfuqishmëri e në të njejtën kohë një kompensim (shpërblim) për thëniet e tij derisa të ketë mundësi e forcë që ta japë këtë fjalor në shtypshkronjë, ashtu siç i pëlqen dhe i intereson atij.


Pellazget e Harruar

Pellazget e Harruar

Duke shqyrtuar gjithçka që është shkruar për këta popuj primitivë, historia e të cilëve humbet në mjegullën e kohës, kuptojmë se shkenca nuk ka mundur të përcaktojë deri më sot se çfarë race ishin pellazgët, nga erdhën, çfarë përfaqësonin në agimin e kohërave primitive dhe nëse ka ndonjë pasardhës të drejtpërdrejtë të kësaj race-etalon sot, ose të paktën, nëse disa njerëz të sotëm kanë ruajtur disa nga karakteret e pellasgëve, si p.sh., gjuhën, sjelljet dhe zakonet, apo ndonjë tjetër veçori, që mund të kujtojë këto paraardhës të lashtë.